Dangerous Temptation (SPG)

Read free books online.

Dangerous Temptation (SPG)

48.5k

“It was just all about sex...” Rome Saavedra never wanted anything else in his life but to please his surrogate father, the man who kept and fed him when the world itself turned its back on the bastard that he was. Para gawin iyon ay kailangan niyang tanggalin ang kahit anong bumabalakid sa plano nito, ang isakatuparan ang isang misyong buong buhay niyang pinaghandaan at ipinangakong gawin. Armed with skills and a hunger to be loved back, Rome pointed his sniper gun at the old man who was silently drinking his coffee while reading the early newspaper. It was a beautiful morning. Pero paano kung kakalabitin na lang niya ang gatilyo ay biglang bumukas ang pintuan ng pinagkukublihan niyang kwarto kasunod nang mahigpit na pagyapos sa kanya ni Margaux Montenegro — ang anak ng milyonaryong dapat niyang paslangin? Which of the two will die first? The old man whom the 'bastard' was aiming to shoot? Or the warrior's heart that doesn't mean to beat for anyone at all?

Chapter
(Updated to Chapter 59)

Note
Copy url success