I GAVE MY VIRGINITY TO A STRANGER

Read free books online.

I GAVE MY VIRGINITY TO A STRANGER

35.3k

Iwan kung bakit mahal na mahal ni Nyebe si Dax. Kahit pa ikakasal na ito. Naisip niyang ialay ang sarili kay Dax sa stag party nito. Nagkunwari siya sa kaibigan ni Dax na siya ay isang batang-batang prostitute para makuha siyang gift girl' o 'yung babaing nakabikini na lalabas sa malaking gift box na katuwaang ibibigay ng mga kaibigang lalaki kay Dax. Siyempre, aangkinin siya ni Dax. Pero nagulat si Dax nang makitang ang naangkin niya ay isang batang-batang birhen, inosente, napakaganda....baliw nga lamang na umiibig sa kanya.

Chapter
(Updated to Chapter 28)

Note
Copy url success