The Mafia Boss Pretending Wife(Filipino version)

Read free books online.

The Mafia Boss Pretending Wife(Filipino version)

44.9k

Please search 234 in the bookstore for the English version of this book Montemayor Series #1(Filipino version) Si Elaine Cherry Natividad ay kumuha ng kursong edukasyon nang biglang magbago ang buhay niya dahil sa utang na nangyari noon sa pagitan ng kaniyang magulang at sa mga Montemayor. Upang mabayaran ito ay kailangan niyang pumayag sa kagustuhan ni Louis Montemayor. At ito ang pirmahan niya ang kontrata na nagpapatunay na kasal sila at magpapanggap sa harap ng maraming tao upang makuha ang mana nito. Ngunit paano kung isang araw ay hindi na lang dahil sa kasunduan kaya siya nag-i-istay sa side ni Louis? Ano na kaya ang mangyayari sa kanilang dalawa, kung ang mahal niyang lalaki ay ginagamit lamang siya laban sa mga kalaban nito? Pipiliin niya kayang manatili sa tabi nito kahit wala naman itong pagtingin sa kaniya o aalis siya dahil sa sakit na pinararamdam nito?

Chapter
(Updated to Chapter 51)

Note
Copy url success